Utopiasosialistit eBook å Paperback

Utopiasosialistit eBook å Paperback


13 thoughts on “Utopiasosialistit

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Utopiasosialistit [EPUB] ✿ Utopiasosialistit ❄ Ville-Juhani Sutinen – Larringtonlifecoaching.co.uk Utopiasosialistit kerää yhteen marginaalin maineikkaimmat ja aatteellisesti ankarimmat kirjoittajat vuosisatojen varreltaUtopiasosialismina tunnettu aatesuunta valloitti kehitysuskolle vastahankaise Utopiasosialistit kerää yhteen marginaalin maineikkaimmat ja aatteellisesti ankarimmat kirjoittajat vuosisatojen varreltaUtopiasosialismina tunnettu aatesuunta valloitti kehitysuskolle vastahankaiset mielet teollisen vallankumouksen jälkeen Se poikkeaa tieteellisestä sosialismista esteettisyydessään ja on siksi säilyttänyt tulkintansa nykypäivään saakka Utopiasosialismissa painotetaan ennen kaikkea ihmisen mahdollisuuksia luoda toimiva yhteisökulttuuri maailmassa joka on ajautunut kriisin tai romahduksen partaalle Päämääränä on harmoninen ja kunnioittava elämä sekä suhteessa muihin ihmisiin että luontoonUtopia pakenee voidakseen palata se muistuttaa kaunista matemaattista kaavaa joka mahdollisimman luontevasti ratkaisee kulloisenkin ongelman Kirjassa esiteltävät UtopiasosialistitJean Meslier –Étienne Cabet MorellyGodwin –Gracchus Babeuf –Charles Fourier ”Ned Ludd”Robert Owen Pierre Joseph Proudhon –William Morris –Ravachol Pjotr Kropotkin Karl Kautsky –.

  • Paperback
  • 212 pages
  • Utopiasosialistit
  • Ville-Juhani Sutinen
  • Finnish
  • 03 February 2016